fbpx

Star Grass Formula

แป้งฝุ่นสมุนไพรสูตรว่านตาลเดี่ยว NO.1

ตอบรับทุกความต้องการของทุกสีผิว ด้วยแป้งสมุนไพรโทนสีนู้ด 2 เฉดสี จากสีของสมุนไพรธรรมชาติ ให้ความกลมกลืนกับสีผิว พร้อมมอบสรรพคุณในการลดปัญหาสิวฝ้าจากว่านตาลเดี่ยว และสรรพคุณในการบำรุงผิวจากสมุนไพรนานาชนิด

แป้งฝุ่นสมุนไพรสูตรว่านตาลเดี่ยว NO.2

ตอบรับทุกความต้องการของทุกสีผิว ด้วยแป้งสมุนไพรโทนสีนู้ด 2 เฉดสี จากสีของสมุนไพรธรรมชาติ ให้ความกลมกลืนกับสีผิว พร้อมมอบสรรพคุณในการลดปัญหาสิวฝ้าจากว่านตาลเดี่ยว และสรรพคุณในการบำรุงผิวจากสมุนไพรนานาชนิด

ว่านตาลเดี่ยว ประทินผิวให้นวลเนียน ลดปัญหาสิวฝ้า