fbpx

คำแถลงความเป็นส่วนตัว

(Privacy Statement)

คำมั่นสัญญาของเรา

เราจะรับผิดชอบในการการปกป้องความลับของท่านและรับรองว่าข้อมูลของท่านได้รับการคุ้มครอง ดังนั้น เราแน่ใจว่านโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัว นั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ประยุกต์ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับ www.myvasisa.com (“ไซต์”) และข้อมูลส่วนตัวที่มาย วาริสา (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) รวบรวมเกี่ยวกับท่าน ท่านจะยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้ไซต์ หากท่านมิยอมรับเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้ไซต์ กรุณาสังเกตว่า อาจจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการประกาศฉบับปรับปรุงให้ทันสมัย ณ ที่นี้ บนไซต์ โดยท่านได้รับการชี้แนะให้ตรวจเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยหลักเกณฑ์ปกติ

การเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
เมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์ เราจะบันทึกการเยี่ยมชมของท่านเท่านั้น และจะไม่เก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ใดๆ (อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและระบุตัวท่าน) จากท่านเว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นประการอื่น โดยเราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานไซต์ของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านคุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการรับข้อมูลโครงแบบ (configuration information) และการวิเคราะห์นิสัยการค้นดูของท่าน โดยคุกกี้สามารถช่วยให้ท่านปลอดภัยจากการลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำ โดยทั่วไปจะใช้ติดตามความพึงใจของท่านอันเกี่ยวกับสาระสำคัญของเว็บไซต์ ท่านอาจจะปฏิเสธที่จะยอมรับคุ๊กกี้ (โดยดัดแปรตัวเลือกอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวเนื่องกันหรือค้นดูความพึงใจของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน) แต่หากท่านดำเนินการเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือกระตุ้นฟังก์ชันที่มีอยู่บางฟังก์ชันบน ไซต์ของเราให้ทำงานได้

ประเภทข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เก็บรวบรวม
บางครั้งอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน (“ข้อมูลส่วนตัว”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ชื่อ เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมล์  ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือน ดอกเบี้ยและกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยม เป็นต้น เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับการบริการที่เราเสนอ จุดประสงค์พิเศษสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อาจจะใช้นั้นจะอ้างในคำแถลง การเก็บข้อส่วนตัวของท่านภายใต้ตอนที่ 6 ด้านล่างรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการตลาดทางตรง

ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเราไว้นั้นจะได้รับการป้องกันบนเว็บไซต์ของเราด้วยการเข้าถึงที่ควบคุมโดยบุคลากรซึ่งได้ รับอนุญาตเท่านั้น โดยเรารักษาการป้องกันทางกายภาพ เทคนิคและบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ท่านซึ่งให้กับเรา จากการทำลายอันมิได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายและเป็นการบังเอิญ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งานและรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของการดำเนินการ (processing) ไซต์อาจจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติกับเว็บไซต์อื่นจัดให้โดยบุคคลภายนอก โดยเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ ในเว็บไซต์เหล่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ เราไม่สามารถรับผิดชอบในการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านให้ไว้ ท่านจึงควรจะใช้ความระมัดระวังและพิจารณาคำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับ เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

คำแถลงความเป็นส่วนตัว
ในฐานะลูกค้ารายหนึ่งของมาย วาริสา ท่านอาจจะจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราเมื่อท่านสมัครกับเรา และ / หรือ บอกรับเป็นสมาชิกกับเราสำหรับการบริการ และ / หรือ ผลิตภัณฑ์ (“การให้บริการ (Services)”) หากข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เราอาจจะไม่สามารถให้การบริการหรือให้การให้บริการต่อเนื่องแก่ท่าน เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับตลอดเวลา นโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บ การรักษา การเปิดเผย การโอน ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นตามที่แถลงไว้ในคำแถลงความเป็น ส่วนตัวนี้ ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้: “สินค้า หรือบริการค้าปลีก” – หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์หรือรูปธรรม): อาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ร้านขายของชำและผลิตภัณฑ์ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ความงามและสุขภาพ น้ำหอมและเครื่องสำอาง ไวน์และสุรา บุหรี่และซิการ์ เครื่องเขียน หนังสือและผลิตภัณฑ์กระดาษ ลูกกวาดและของเล่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ผลิตภัณฑ์เด็กทารก ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง  เครื่องประดับตามสมัยนิยม (fashion accessories) กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทาง อัญมณี นาฬิกา เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้และอุปกรณ์เสริม (plants and accessories) อุปกรณ์สันทนาการและกีฬา อุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์และเกม เชื้อเพลิง การบริการด้านยานยนต์ เราตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเรานั้น เราอาจจะใช้และเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ และเพื่อจุดประสงค์อื่นตามแต่อาจจะตกลงกันระหว่างท่านและเรา หรือกฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราว:

การให้บริการ

 • การวิเคราะห์ การทวนสอบและ / หรือตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ / หรือ สถานะของท่านอันเกี่ยวกับการให้บริการ
 • การดำเนินการแยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมการซื้อได้ดีขึ้น และให้บริการอื่นๆ ได้ดีขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และช่วยให้เราเลือกสินค้าและบริการอันน่าจะเป็นความสนใจแก่ท่าน
 • การสื่อสารเป็นปกติจากเราด้วยรายละเอียดของการให้บริการและผลประโยชน์ของการให้บริการแก่ท่าน
 • การบริหารจัดการ การดำเนินการและการรักษาสมรรถภาพการให้บริการ
 • การวิจัยในการปรับปรุงการบริการและการออกแบบการบริการใหม่หรือการปรับปรุงการบริการที่มีอยู่แก่ท่าน
 • การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมรวม
  การตรวจสอบคำร้องและธุรกรรมอันไม่ชอบมาพากลและต้องสงสัย
 • การป้องกันหรือการสืบค้นอาชญกรรม
 • การเปิดเผยตามกฏหมายกำหนด

เราขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และที่อยู่อีเมล์และข้อมูลอื่นใดของท่านที่ได้ให้กับเราไว้เมื่อท่าน ลงทะเบียน) สำหรับการตลาดทางตรงให้กับท่าน (ไม่ว่าทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้นหรือสิ่งที่คล้ายกัน) เช่นกันเกี่ยวกับ:
การเสนอและการส่งเสริมจากเรา
การเสนอและการส่งเสริมอื่นๆ จากผู้ค้าบุคคลภายนอกที่เราประสานงานด้วยเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ของเราเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้:

 • สินค้าหรือบริการค้าปลีก (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
 • การเงิน ประกันภัย การธนาคารและบัตรเครดิต
 • การขนส่ง การเดินทางและที่พัก
 • กีฬา สันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง
 • ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึง นโยบายการชำระเงินและการซื้อขายและการขายโดยการประมูลออนไลน์)

กรุณาสังเกตว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่เราได้รับความยินยอมจากท่านเรา อาจจะเปิดเผยและโอน (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือฮ่องกงหรือประเทศอื่นๆ ที่เรา/บริษัทสาขาและบริษัทในเครือดำเนินการ) เกี่ยวกับท่านอันเกี่ยวข้องกับการควบกิจการ การขายหรือการโอน (ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินหรือหุ้น) ให้กับตัวแทนหรือผู้รับจ้างของเราภายใต้หน้าที่การรักษาความลับให้กับเราผู้ ซึ่งทำการบริหาร ประมวลผลข้อมูล ค้นคว้าวิจัยและการตลาด การจัดจำหน่าย โทรคมนาคม การให้บริการด้านวิชาชีพหรือคล้ายคลึงกันอื่นๆ แก่เรา และผู้ขอถือสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิที่นำเสนอหรือที่แท้จริงของเรา เพื่อใช้งาน ครอบครอง ดำเนินการหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวถึงไว้ใน ย่อหน้าต่างๆ [6.4 และ 6.5] ข้างต้นในนามของท่าน การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิในการ:

 • ตรวจสอบว่าเราดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่
 • เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราดูแลอยู่
 • ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน
 • สืบหานโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา (เป็นครั้งคราว) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
 • คัดลอกจากข้อมูลการตลาดทางตรงที่ได้รับจากเราเมื่อใดก็ตามเรามีสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมอันเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ (processing) การร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

การร้องขอเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์) หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถติดต่อได้ที่:
บริการลูกค้า   มาย วาริสา ที่อยู่ 99/24 หมู่.5 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อีเมล์: [email protected]
หากท่านต้องการที่จะเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลที่ระบุได้เป็นการส่วนตัวของ ท่านซึ่งท่านได้ให้เราผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์โดยการเข้าสู่ระบบไปยังประวัติ โดยย่อส่วนตัวของท่าน