fbpx

แป้งสมุนไพรช่วยลดสิวและรอยด่างดำ คุณภาพที่รับรองด้วยงานวิจัย

คนไทยสมัยก่อนใช้สมุนไพรในการบำรุงทั้งผิวกายและผิวหน้ามาช้านาน แป้งสมุนไพรสูตรดั้งเดิม มาย วริษา สำหรับพอกผิวหน้า เป็นผลิตภัณฑ์แป้งสมุนไพรไทยตำรับโบราณ ซึ่งเป็นสูตรที่ได้รับตกทอดและดัดแปลงมาจากตำรับสมุนไพรสดของอดีตพนักงานในวังหลวง และใช้ลดปัญหาสิวฝ้าได้ผลมาหลายรุ่นอายุคน  แต่เพื่อส่งต่อตำรับความงามจากสมุนไพรไทยสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นใจ แป้งสมุนไพรตำรับชาววังจึงถูกส่งถึงมือนักวิจัย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ว่าสามารถลดการอักเสบของสิว และลดรอยด่างดำได้จริง

ในกระบวนการวิจัย นักวิจัยได้นำ สมุนไพรหลักที่ใช้ในสูตรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ว่านนางคำ และไพลไปสกัด เพื่อนำไปตรวจสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ลดการก่อเม็ดสีผิวหรือเมลานิน และฤทธิ์การยังยั้งจุลินทรีย์ พบว่า ขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด รองลงมาคือ ขมิ้นอ้อย ว่านนางคำและไพล และสารสกัดจากว่านนางคำ และขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ ในการยับยั้ง แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว (P.acne) ได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนักวิจัยจึงได้ ปรุงแป้งสมุนไพรโดยมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด  ดินสอพอง แป้งข้าวเจ้า และพิมเสนขึ้น แล้วนำแป้งสมุนไพรดังกล่าวไปสกัด เพื่อทดสอบฤทธิ์เทียบกับสารสกัดสมุนไพรที่ได้ทำการทดสอบก่อนหน้า พบว่าสารสกัดที่ได้จากตำรับแป้งสมุนไพร ยังมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้ เช่นเดียวกับสารสกัดที่ได้จากพืชสมุนไพรทั้งสี่ โดยพิมเสนแท้ในตำรับแป้งยังมีส่วนช่วยลดการเกิดสิว และช่วยให้ผิวขาวขึ้นโดยมีคุณสมบัติเป็น Whitening Agent อีกด้วย  ที่สำคัญจากการทดสอบแป้งตำรับที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรนานาชนิดดังกล่าวได้ผลที่น่าพึงพอใจเกี่ยวกับการช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิว เพราะพบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ก่อให้เกิดเมลานินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสารสกัดสมุนไพรเดี่ยวแต่ละชนิดอีกด้วย ผลพลอยได้จากการใช้สมุนไพรหลายชนิดในตำรับแป้งสมุนไพร คือการช่วยป้องกันผิวจากแสงแดด เพราะเมื่อนักวิจัยไปวิเคราะห์ค่า SPF พบว่าแป้งสมุนไพรมีคุณสมบัติในการป้องกันแสงแดดและแสง UV ได้เล็กน้อย (ประมาณ 3 เท่า) อีกด้วย

แป้งสมุนไพร สูตรดั้งเดิม สิว – ฝ้า (พอกลดสิวฝ้า รอยแผล)

 

ข้อมูลจาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

“การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง :แป้งฝุ่นสมุนไพรเพื่อลดสิวและรอยด่างดำ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญอร ไหมสุทธิกุล และคณะ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายอุตสาหกรรม (สกว.)” กันยายน 2560

Related Posts