fbpx

ข้าวก่ำดอยสะเก็ด ข้าวสีม่วงเข้มชะลอวัยให้ผิว

ข้าวก่ำดอยสะเก็ด ข้าว GI สีม่วงเข้ม

ข้าวก่ำดอยสะเก็ดเป็นหนึ่งในข้าวล้านนา ที่ลำต้นมีสีม่วงเข้มหรือดำ เปลือกเมล็ดสีม่วง ซึ่งต่างจากข้าวกล้องแหล่งอื่นที่มีลำต้นสีปนเขียวหรือสีเขียว ดังนั้นจึงเป็นข้าวที่มีสารแอนโทไซยานิน ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง

ข้าวก่ำดอยสะเก็ด เป็นข้าวซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ข้าวก่ำ คือ ข้าวเหนียวดำ เป็นอาหารของคนในถิ่นล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะปลูกข้าวเหนียวขาวเป็นอาหารหลักในนาข้าว และจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านา เพื่อให้น้ำที่ผ่านนาข้าวเหนียวดำ นำสารที่เป็นสีของใบข้าว เมล็ดข้าว ที่เรียกว่า สารแอนโทไซยานินไหลเข้าวนในนาเพื่อไล่แมลง และป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่จะทำลายต้นข้าว ความเชื่อของชาวล้านนาว่า “ข้าวก่ำ” เป็นพญา คือ เจ้าแห่งข้าวทั้งหลาย สามารถป้องกันภัยให้กับข้าวอื่นๆได้ และใช้เป็นวัตถุดิบในการทำขนมหวาน ในเทศกาลประเพณีต่างๆของชาวล้านนา

การนำข้าวก่ำดอยสะเก็ดที่มีสีม่วงเข้ม มาผลิตเป็นเครื่องสำอาง เป็นโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดข้าวก่ำดอยสะเก็ด” ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ เป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชในท้องถิ่นภาคเหนือ เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่คุณค่าแห่งความงามและประโยชน์ต่อผิวพรรณ

สารสกัดสีม่วงเข้มจากข้าวก่ำดอยสะเก็ด มีฤทธิ์

ยับยั้งเอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส (Hyaluronidase) ซึ่งเป็นสาเหตุของผิวแห้ง ขาดความชุ่มชื้น ทำให้เกิดริ้ววรอย

ยับยั้งเอนไซม์คอลลาจีเนส (Collagenese) เอนไซม์ที่ทำลายคอลลาเจนในชั้นผิวหนัง ทำให้ผิวขาดความแข็งแรง

ยับยั้งเอนไซม์อิลาเตส (Elastase) เอนไซม์ที่ท ำลายเส้นใยอิลาสตินซึ่งมีความสำคัญต่อความยืดหยุ่นของผิวหนัง

ซึ่ง มาย วริษา ได้รับการถ่ายทอดสูตรเครื่องสำอางจากนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำคุณค่าของสารสกัดจากข้าวสีม่วงมาช่วยชะลอวัยให้ผิวพรรณ